„S.T.A.R. – Școală atractivă pentru toți”

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020