S.T.A.R. – POCU/665/6/23/133608

„S.T.A.R. – Școală atractivă pentru toți”

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020