În data de 28.05.2024 Școala Gimnazială Rădeni, reprezentată legal de director Mihai Didina și contabil Neamțu Ion, a semnat un nou contract de finanțare SG-PNRAS în cadrul Componentei C15 – Educație a Planului Național de Redresare şi Reziliență (PNRR). Obiectul acestui Contract îl reprezintă finanțarea Proiectului, acordat Beneficiarului în cadrul SG-PNRAS, prin Inspectoratul Școlar, de către ME, în calitate de coordonator de reforme și investiții, în cadrul Componentei 15 – Educație a Planului Național de Redresare și Reziliență al României (PNRR).
Valoarea nerambursabilă a Contractului de Finanțare este de 1,131,181.36 lei, așa cum a fost aprobată în Ordinul ministrului educației nr.4138/2023.
Echipa de proiect va organiza activități diverse cu elevii din ciclul gimnazial, se vor realiza dotări semnificative ale unității de învățământ cu accent pe digitalizarea activității cu creșterea procentelor anuale de promovabilitate și cele de la examenele naționale. Detalii de implementare vom posta pe site-ul școlii. Ne dorim să avem succes !!!

 

 

CONTRACT DE FINANTARE PNRAS – click aici